mojeauto.pl > Centrum informacyjne > Regulamin: Auta Uzywane

Regulamin: Auta Uzywane

 

Regulamin korzystania z serwisu "Auta Używane"

 

Motor-Presse Polska sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 7, 53-328 Wrocław, KRS 0000151026, NIP 8990026326 (zwana dalej "MPP") jest właścicielem i obsługuje strony internetowe mojeauto.pl. Korzystający z tych stron (zwany dalej "Użytkownikiem") akceptuje jednocześnie, zgodnie z art. 385 kodeksu cywilnego, zasady zawarte w niniejszym regulaminie.

 

§ 1

1. Serwis "auta używane" zawiera bazę danych o dostępnych w sprzedaży u współpracujący z MPP partnerów samochodach używanych.
2. Korzystanie z serwisu "auta używane" jest bezpłatne.
3. Serwis "auta używane" umożliwia Użytkownikowi:
- uzyskanie informacji o cechach rodzajowych wybranego modelu samochodu, aktualnych promocjach w jego sprzedaży i warunkach tej sprzedaży,
- złożenie zapytania ofertowego dotyczącego wybranego modelu samochodu.

 

§ 2

1. Złożenie zapytania ofertowego ma na celu uzyskanie odpowiedzi na pytanie o dostępność (możliwość zakupu) samochodu o podanych w tym zapytaniu cechach rodzajowych.
2. Złożenie zapytania ofertowego możliwe jest jedynie pod warunkiem podania przez Użytkownika swoich danych kontaktowych w systemie komputerowym
www.mojeauto.pl.
3. Użytkownik ma prawo do złożenia dowolnej liczby zapytań ofertowych.

 

§ 3

Zapytanie ofertowe złożone przez Użytkownika nie stanowi oferty zakupu samochodu o cechach zawartych w tym zapytaniu i nie zobowiązuje w żadnym przypadku Użytkownika do dokonania zakupu tego samochodu a MPP lub innego prawnego dysponenta tego samochodu do jego sprzedaży. MPP nie występuje również w tym zakresie jako strona umowy lub pośrednik w zawieraniu umowy sprzedaży samochodu.

 

§ 4

Warunkiem przyjęcia przez system mojeauto.pl zapytania ofertowego jest:
- wybór przez Użytkownika określonego samochodu,
- wypełnienie wszystkich pól formularza wysyłki zapytania dotyczących danych osobowych Użytkownika,
- wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych oraz na przesyłanie treści reklamowych i informacyjnych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, przez MPP lub podmioty współpracujące z nim w zakresie obsługi zapytania ofertowego.

 

§ 5

Zgoda na przesyłanie treści informacyjnych i reklamowych drogą elektroniczną
może zostać w dowolnej chwili wycofana. Z przyczyn technicznych MPP zastrzega
sobie możliwość usunięcia danych osobowych i zaprzestania wysyłania
informacji od następnego dnia roboczego po otrzymaniu takiego oświadczenia.

 

§ 6

Zapytanie ofertowe przesyłane jest, za pośrednictwem systemu mojeauto.pl do współpracującego z MPP podmiotu oferującego do sprzedaży samochody nowe, używane i /lub oferty finansowania zakupu. Dane osobowe użytkowników mogą być wykorzystane przez podmioty współpracujące z MPP wyłącznie w celu kontaktu z użytkownikiem w zakresie złożonego przez niego zapytania ofertowego.

 

§ 7

1. MPP nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość danych dotyczących samochodów prezentowanych na stronach www.mojeauto.pl.
2. MPP nie gwarantuje Użytkownikowi, iż dealer odpowie na złożone zapytanie ofertowe, nie gwarantuje też realizacji przez dealera złożonego zapytania ofertowego ani dostępności na polskim rynku samochodów w wybranych przez Użytkownika opcjach.

 § 8

 Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych opisane  są w Polityce Prywatności (https://www.mpp.pl/download/MPP-polityka-prywatnosci.pdf).

 

§ 9

MPP zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie - bez wcześniejszego poinformowania o tym Użytkowników. Dalsze korzystanie ze stron przez Użytkownika będzie zgodne z regulaminem obowiązującym w momencie użytkowania strony.

§ 10

Wszelkie spory mogące wyniknąć ze stosunków powstałych na podstawie niniejszego regulaminu, rozstrzygane będą przez sądy powszechne Rzeczypospolitej Polskiej właściwe dla siedziby MPP.

 

§ 11

Do stosunków powstałych na podstawie niniejszego regulaminu zastosowanie mają przepisy systemu prawnego obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 12

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy polskiego prawa cywilnego.