mojeauto.pl > Centrum informacyjne > Regulamin: Auta Uzywane

Regulamin: Auta Uzywane

 

Regulamin korzystania z serwisu "Auta Używane"

 

Podmiotem obsługującym strony www.mojeauto.pl i ich wyłącznym właścicielem jest Motor-Presse Polska sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu. Ogłoszenia sprzedaży samochodu zamieszczane będą na stronach www.mojeauto.pl i na zasadach niniejszego Regulaminu.

 

§ 1

 Uprawnionym do zamieszczenia ogłoszenia jest każdy zarejestrowany w Profilu mojeauto.pl Użytkownik z wyłączeniem dealerów i komisów korzystających z pakietu multidealer24.

 

§ 2

Warunkiem zamieszczenia ogłoszenia o sprzedaży samochodu jest wypełnienie przez osobę dysponującą tym samochodem (Użytkownika), formularza sprzedaży samochodu używanego, udostępnionego w panelu Użytkownika w systemie Profil mojeauto.pl.

 

§ 3

Po uzupełnieniu formularza sprzedaży samochodu używanego, ogłoszenie o sprzedaży zostanie zamieszczone na stronach www.mojeauto.pl. Ogłoszenie zostanie usunięte po upływie czasu, jaki został określony przez Użytkownika w formularzu. O miejscu zamieszczenia na stronach www.mojeauto.pl, określonej w zdaniu pierwszym, bazy ofert samochodów używanych, decyduje wyłącznie Motor-Presse Polska sp. z o. o.

 

§ 4

Edycja ogłoszenia w tym przedłużanie czasu publikacji ogłoszenia będą możliwe za pośrednictwem panelu Użytkownika w systemie Profil mojeauto.pl.

 

§ 5

Zamieszczenie ogłoszeń przez Użytkowników indywidualnych jest bezpłatne. Warunkiem korzystania z serwisu jest jednak wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych (zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - DZ.U. nr 133 poz. 883 z 1997 r.), jak również na przesyłanie mu informacji handlowych przez Motor-Presse Polska sp. z o. o., zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§ 6

Zgoda na przesyłanie treści informacyjnych i reklamowych drogą elektroniczną może zostać w dowolnej chwili wycofana. Z przyczyn technicznych Motor-Presse Polska sp. z o. o. zastrzega sobie możliwość usunięcia danych osobowych i zaprzestania wysyłania informacji od następnego dnia roboczego po otrzymaniu takiego oświadczenia.

 

§ 7

Z chwilą  wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych i przesyłanie
informacji drogą elektroniczną Motor-Presse Polska sp. z o. o. może usunąć wszystkie oferty sprzedaży
samochodu używanego należące do użytkownika, bez dodatkowego powiadomienia.

 

§ 8

Motor-Presse Polska sp. z o. o. zastrzega sobie możliwość usunięcia ogłoszenia z serwisu mojeauto.pl w przypadku stwierdzenia niezgodności z regulaminem.

 

§ 9

Motor-Presse Polska sp. z o. o. zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie oraz prawo zawieszenia lub zakończenia zamieszczania ogłoszeń w każdym czasie bez podania przyczyn.

 

§10

Motor-Presse Polska sp. z o. o. nie pośredniczy w sprzedaży samochodów oferowanych poprzez zamieszczane przez Użytkowników ogłoszenia o ich sprzedaży i tym samym nie odpowiada za nieprawdziwość tych ogłoszeń, jak również za wady fizyczne lub prawne oferowanych w ten sposób samochodów. Osobami ponoszącymi z tego tytułu pełną odpowiedzialność są wyłącznie Użytkownicy zamieszczający ogłoszenia.

 

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

 

§ 12

Wszelkie spory wynikłe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań związanych z zamieszczaniem ogłoszeń na stronach www.mojeauto.pl będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Motor-Presse Polska sp. z o. o.

 

§ 13

Zamieszczając ogłoszenie na stronach www.mojeauto.pl Użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na stosowanie się do niniejszego Regulaminu.<<< wstecz