Kontakt

Motor-Presse Polska sp. z o. o.
Biuro serwisu internetowego mojeauto.pl
ul. Ostrowskiego 7
53-238 Wrocław

 

Motor-Presse Polska Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000151026, o kapitale zakładowym w wysokości 1.200.000 zł posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 899-00-26-326.

 

Dział Współpracy z Dealerami
dealerzy@mojeauto.pl

 

Reklama
reklama@mojeauto.pl

 

Redakcja
redakcja@mojeauto.pl

 

Na wszystkie pytania chętnie odpowie nasz zespół. Czekamy także na uwagi dotyczące funkcjonowania naszego serwisu. Zachęcamy do wyrażenia swojej opinii: opinie@mojeauto.pl